<< >>
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen (een zonnepaneel is een verzameling zonnecellen) werden tot voor kort bijna uitsluitend toegepast in de ruimtevaart. Met de snelle vooruitgang van de techniek en de tijdelijke subsidie op zonnepanelen, heeft inmiddels ook het grote publiek deze nieuwe energievorm omarmd. Dankzij de moderne techniek en het verdwijnen van de eerdere vergunningplicht, kan een set zonnepanelen tegenwoordig zelfs in ons koude kikkerlandje rendabel zijn. De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2020 twintig procent van de energie op te laten wekken uit duurzame bronnen. Zonne-energie is een belangrijke pijler in deze doelstelling, omdat alternatieve bronnen als windenergie veel bezwaren oproepen. Heeft u interesse in zonne-energie of wilt u daadwerkelijk zonnepanelen kopen? Op deze website kunt u alles leren over deze nieuwe, spannende energiebron die momenteel wereldwijd explosieve groei doormaakt.

Comments are closed.